Kam domāta Web Statistika

No tehniskā viedokļa Web Statistika darbojas Informācijas tehnoloģiju sfērā interneta vidē. Tā ir programmatūra, ar kuras palīdzību notiek mājas lapu monitorings. Tas ir tehnisks monitorings, kura laikā sistēma fiksē dažādas darbības, notikumus un faktus mājas lapā un nosūta tos uzkrāšanai datu bāzes tabulās uz servera. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma, tā parāda uzkrātos datus uz lietotāja ekrāna loģiski strukturētus, skaidri saprotamus un vizuālos attēlojumos viegli uztveramus. Tomēr nebūtu pareizi teikt, ka web statistika darbojas tikai informācijas tehnoloģiju sfērā.

Patiesībā, informācijas tehnoloģiju sfērā tā darbojas tikai kā tehniskais izpildījums. Svarīgākais ir tas, kurā sfērā tā dod vislielāko labumu – uzņēmuma darbības plānošana. Web Statistikas sniegtā informācija paaugstina uzņēmumu darbības efektivitāti, palīdz uzņēmumu darbības izvērtēšanā, plānošanā un vadīšanā. Tā piešķir konkurences priekšrocības, salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuriem nav šādas informācijas. No šī viedokļa raugoties, Web statistika ir efektīvs mārketinga instruments, kas pielietojams jebkurā tautsaimniecības nozarē strādājošā uzņēmumā, ja vien tam ir sava interneta mājas lapa.

Web Statistika ir efektīvs mārketinga instruments, kas dod konkurētspējas priekšrocības web lapas turētājam!

Kam domāta Web Statistika