Informācija par Web Statistiku

Mēs negribam teikt, ka WebStatistika ir vislabākā. Mēs gribam, lai to pateiktu Jūs!
Lietojiet WebStatistiku BEZ MAKSAS 1 mēnesi un vērtējiet paši!

Cik maksā WebStatistika

Kā pareizi ievietot kodu savā web lapā

Katra mājas lapa, kad to apmeklē kāds apmeklētājs, var uzkrāt daudz dažādus datus. Ja uzņēmums šos datus iegūst, tad tam paveras iespēja tos analizēt un izdarīt secinājums, kas ļauj pieņemt pamatotus lēmumus uzņēmuma darbības plānošanā.
 
WebStatistika ir instruments, kas uzkrāj nepieciešamos datus no mājas lapas un lietotājam saprotamā un ērtā veidā parāda uz ekrāna dažādos šķērsgriezumos tabulu un grafiku veidā. Statistikas datu analīze visvairāk palīdz uzņēmumiem izvērtēt pieņemtos lēmumus mārketinga jomā, kā arī rada pamatojumu pareizu lēmumu pieņemšanai nākotnē.

WebStatistika sastāv no dažādām atskaitēm, kas atspoguļo:

 • Statistika par lapas aktivitāti
 • Statistika par apmeklētājiem
 • E-komercija - Preces, kategorijas un transakcijas
 • Autorizētie lietotāji
 • Sadaļu popularitāti
 • u.c.

Ja uzņēmums izmanto WebStatistiku, uzkrāj datus, analizē tos un pieņem uz faktiem balstītus gudrus lēmumus, tad tas kļūst par būtisku priekšrocību cīņā ar konkurentiem.

Statistikas dati mārketinga jomā ļauj:

 • izvērtēt un pat precīzi izmērīt ieguldījumu reklāmā efektivitāti;
 • izvērtēt dažādu produktu dažādo pieprasījumu;
 • izvērtēt uzņēmuma klientu aktivitātes raksturu – sezonalitāti, ieradumus un intensitāti;
 • uzzināt pašas mājas lapas efektivitāti un atdevi kopumā;
 • noskaidrot efektīvākos mārketinga aktivitāšu veidus;
 • pareizi izveidot mājas lapu, lai apmeklētāji to varētu ērti atrast un lietot.
 • u.c. svarīgus datus.

WebStatistika ir efektīvs mārketinga instruments, kas pielietojams jebkurā tautsaimniecības nozarē strādājošā uzņēmumā, ja vien tam ir sava interneta mājas lapa, un tas vēlas efektīvi izmantot šīs  mājas lapas iespējas.

Lasiet kā pieslēgt http://palidziba.webstatistika.lv/

Informācija par Web Statistiku