Lietošanas noteikumi

Par mums
WebStatistika.lv ir Latvijas uzņēmuma Web Dienests SIA izstrādāta sistēma, kas palīdz web lapu turētājiem apkopot un analizēt informāciju, ko uzkrāj interneta mājas lapa. Izstrādātāji - Igors Sutugins un Andris Krogzems.

SIA Web Dienests
Adrese: "Laumas", Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija.

Telefons: +371 29255443
E-pasts: info@webdienests.lv
WEB lapa: www.webdienests.lv

Reģ. Nr.: LV44103057057 (neesam PVN maksātāji)
Banka: SEB Banka
Konts: LV06UNLA0050014737953

Kontaktiem izmantojiet e-pastu: info@webstatistika.lv 

WebStatistikas cenas
Pakalpojuma pirmais lietošanas mēnesis ir BEZ MAKSAS, lai lietotājs var izmēģināt un iepazīties ar WebStatistiku. Pēc iepazīšanās mēneša, lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties vienu no abonēšanas tarifiem, kas norādīti sadaļā Cenas un versijas.

WebStatstikas pieteikšana
Pakalpojumu piesaka, aizpildot Reģistrācijas formu. Tūlīt pēc tās nosūtīšanas, jaunais lietotājs saņem savā e-pastā piekļuves datus savai WebStatistikai.

WebStatistikas ierīkošana
Divu darba dienu laikā Reģistrācijas pieteikums tiek aktivizēts un jaunais lietotājs, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli var iekļūt savā WebStatistikas profilā.

Apmaksas veidi un noteikumi
Abonēšanas maksa par WebStatistikas lietošanu ir jāmaksā ar bankas pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina. Rēķins tiek piestādīts katra apmaksas perioda sākumā par tekošo periodu. Piemēram, ja esat izvēlējies maksāt katru mēnesi, tad saņemat rēķinu par tekošo mēnesi līdz katra mēneša 5. datumam. Lietotājs pats var izvēlēties apmaksas perioda garumu, piemēram, par mēnesi, par 3 mēnešiem, par 6 mēnešiem vai uzreiz par gadu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un tiek nosūtīts automātiski uz lietotāja profilā norādīto e-pastu(iem). Rēķins ir derīgs bez zīmoga un paraksta, tas ir grāmatvediski korekts saskaņā ar:

LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631"Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" 

WebStatistika netiek atslēgta automātsiki, ja kārtējais rēķins nav apmaksāts, bet vispirms, 3 dienas pēc apmaksas termiņa beigām, tiek nosūtīts atgādinājums, bet 10 dienas pēc apmaksas termiņa beigām tiek nosūtīts brīdinājums par atslēgšanu. 15 dienas pēc apmaksas termiņa beigām WebStatistika tiek atslēgta.

Atteikšanās no WebStatistikas
Lietotājs var atteikties no WebStatistikas jebkurā laikā, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@webstatistika.lv par atteikšanos no WebStatistikas turpmākas izmantošanas. Šajā gadījumā WebStatistika tiks atslēgta līdz ar apmaksātā perioda beigām. Jauns rēķins netiks izrakstīts. Jau apmaksātā perioda summa netiek atgriezta.

Lietošanas noteikumi